Druk:
Kapucyni, Wrocław (św. Jadwiga Śl.), Ad brevem riolani excursum brevis Incursio

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Chesne, Joseph Du

Tytuł/tytuły: Ad brevem riolani excursum brevis Incursio

Miejsce wydania: Maribor

Drukarnia: Typis Pauli Egenolphi, Typogr. Acad.

Data publikacji: 1605 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Loci Capucinorum ex Beneficientia Illustrissimae Dominae Mariae Josephae Baronesse Rumpin. A. 1726. Orate pro Ea; 2. Loci Capucinorum Ao 1726; 3. Aus der Bibliothek des Kappuziner-Klosters zu Breslau [Ekslibr.]; 4. Ex Bibliotheca Reg. Univers. Vratisl. [Piecz.] Medic. I. Oct. 1652

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 466670