Druk:
Kapucyni, Wrocław (św. Jadwiga Śl.), Agonisticon libri tres. Pro miraculis: Quae Buccinator Alpinus eiusque tribules impie imperiteq; criminantur

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Bidermann, Jakob

Tytuł/tytuły: Agonisticon libri tres. Pro miraculis: Quae Buccinator Alpinus eiusque tribules impie imperiteq; criminantur

Miejsce wydania: Dillingen

Drukarnia: Apud Iacobum Sermondi

Data publikacji: 1626 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Gloriosae Dominae Nostranae Roggenburgensae. A. C. 1655; 2. Loci PP. Capucinorum Wratislaviae - Aus der Bibliothek des Kappuziner-Klosters zu Breslau [Ekslibr.]; 3. Ex Bibliotheca Reg. Univers. Vratisl. [Piecz.] Th. propaed. Oct. 1105

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 468110