Druk:
Kapucyni, Wrocław (św. Jadwiga Śl.), ädigen: Mit 200. Merckzeichen bestättiget, wordurch M. Melchioris Kromayers Kurtz und Kunde Antwort hindertrieben wird

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Ohneberger, Johann

Tytuł/tytuły: ädigen: Mit 200. Merckzeichen bestättiget, wordurch M. Melchioris Kromayers Kurtz und Kunde Antwort hindertrieben wird

Miejsce wydania: ürzburg

Drukarnia: üchlers

Data publikacji: 1660 r.

Język: niemiecki

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Aus der Bibliothek des Kappuziner-Klosters zu Breslau [Ekslibr.]; 2. Ex Bibliotheca Reg. Univers. Vratisl. [Piecz.] Theol. rec. IX. Oct. 2537

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 468270