Druk:
Kapucyni, Wrocław (św. Jadwiga Śl.), De luce mentium et eius imagine ad Franciscum Magnum

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Magnis, Valerian von

Tytuł/tytuły: De luce mentium et eius imagine ad Franciscum Magnum

Miejsce wydania: Wiedeń

Drukarnia: Formis et Sumptibus Matthaei Rictij Academici Typographi

Data publikacji: 1645 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Loci PP. Capucinorum Wratislaviae. - Aus der Bibliothek des Kappuziner-Klosters zu Breslau [Ekslibr.]; 2. Ex Bibliotheca Reg. Univers. Vratisl. [Piecz.] Philos. II. Duod. 6

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 469483