Druk:
Kapucyni, Wrocław (św. Jadwiga Śl.), De potestate Papae in rebus temporalibus, sive in regibus deponendis usurpata. Adversus Robertum Cardinalem Bellarminum. Libri duo. In quibus respondetur Authoribus, Scripturis, Rationibus, Exemplis, contra Guilelmum Barclaium allatis. Necnon sex, vel verius quinque exemplis: quibus, morte praeventus, non responderat G. B.

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Barclay, John; Buckeridge, John

Tytuł/tytuły: De potestate Papae in rebus temporalibus, sive in regibus deponendis usurpata. Adversus Robertum Cardinalem Bellarminum. Libri duo. In quibus respondetur Authoribus, Scripturis, Rationibus, Exemplis, contra Guilelmum Barclaium allatis. Necnon sex, vel verius quinque exemplis: quibus, morte praeventus, non responderat G. B.

Miejsce wydania: Londyn

Drukarnia: Ex Officina Nortoniana, apud Ioannem Billium

Data publikacji: 1614 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Notka wyciętal 2. Loci P. P. Capucinorum Wratisl.; 3. Aus der Bibliothek des Kappuziner-Klosters zu Breslau [Ekslibr.]; 4. Ex Bibliotheca Reg. Univers. Vratisl. [Piecz.] Jus. can. VII. Qu. 606

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 480093