Druk:
Kapucyni, Wrocław (św. Jadwiga Śl.), äch zwischen Christo- und der Seelen. In den Rewenden, erleichtenden, und vereinigten Weeg

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: äch zwischen Christo- und der Seelen. In den Rewenden, erleichtenden, und vereinigten Weeg

Miejsce wydania: Linz

Drukarnia: Bedruckt bey Caspar Freyschmid

Data publikacji: 1687 r.

Język: niemiecki

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Loci Capucinorum Wratislaviae. Aus der Bibliothek des Kappuziner-Klosters zu Breslau [Ekslibr.]; 2. Ex Bibliotheca Reg. Univers. Vratisl. [Piecz.] Ascet. IX. Qu. 870

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 481314