Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Kazanie na Swięto B. Jana Kantego kanonika Krakowskiego Swiętey Theologii Doktora, y Przesławney Akademii Proffessora. Miane w Zamościu Roku 1694

Wprowadzono: 03.03.2014 21:18 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:18 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Kałuski, Stanisław

Tytuł/tytuły: Kazanie na Swięto B. Jana Kantego kanonika Krakowskiego Swiętey Theologii Doktora, y Przesławney Akademii Proffessora. Miane w Zamościu Roku 1694

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lublin

Drukarnia: Drukarnia Kolegium Towarzystwa Jezusowego

Data publikacji: 1694 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Bibliotheca Conventus Posnaniensis – XVII/XVIII w.; 2. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą; N 84; BK Gniezno: 24,750

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: (Conventus Posnaniensis, XVII/XVIII w.)

Cechy fizyczne

Wymiary: folio

Ilość kart/stron: [2]. 14 s.

Oprawa: Tektura, papier marmurkowy brązowy – XIX w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 889/XVII Klocek