Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Odgłos z Karmelu Gory, na Solenne Imieniny … Konstancyi z Cieleckich Działynski, Podkomorzyny Poznanskiey, osobliwszey, tak całego karmelu, iako y Autora Dobrodzieyki

Wprowadzono: 03.03.2014 21:18 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:18 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Kanty od św. Juliana

Tytuł/tytuły: Odgłos z Karmelu Gory, na Solenne Imieniny … Konstancyi z Cieleckich Działynski, Podkomorzyny Poznanskiey, osobliwszey, tak całego karmelu, iako y Autora Dobrodzieyki

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Drukarnia Akademicka

Data publikacji: 1752 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris Thomae Przedzinski Vice Decani Gnesnensis Praepositi Klecensis. Post obitum cedat pro Bibliotheca PP. Conventualium S. Francisci Conventus Gnesnensis 1780; 2. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: [?]; BK Gniezno: 914-25,050

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Tomasz Przedziński, do 1780 r.)

Cechy fizyczne

Wymiary: quarto

Ilość kart/stron: 2 k.

Oprawa: Tektura, papier marmurkowy brązowy – XIX w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie