Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Wolny Głos Mow Niedzielnych naydzielnieyszym Głosem tak na puszczy Literatnego sequestru; Jako na Publikach Statystycznych Zawołanego Senatora … Jana Friderika Hrabie na Kodniu, Dorohostaiach, Czarnobylu, Sapiehy Starosty Brześćianskiego, Z wiezow prywatnego milczenia Oswobodzony

Wprowadzono: 03.03.2014 21:18 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:18 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Kierśnicki, Atanazy Ludwik

Tytuł/tytuły: Wolny Głos Mow Niedzielnych naydzielnieyszym Głosem tak na puszczy Literatnego sequestru; Jako na Publikach Statystycznych Zawołanego Senatora … Jana Friderika Hrabie na Kodniu, Dorohostaiach, Czarnobylu, Sapiehy Starosty Brześćianskiego, Z wiezow prywatnego milczenia Oswobodzony

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Drukarnia: Drukarnia Kolegium Towarzystwa Jezusowego

Data publikacji: 1727 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ego frater Apol[l]inaris Presbiter pro […] S[acrae] T[heologiae] Studens Aplicavi Conventui Gnesnensi Anno D[omi]ni 1782; 2. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BS Gniezno (do 1973/75 r.)

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: M 191; BS Gniezno: 25,018

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Frater Apollinaris [?], do 1782 r.?)

Cechy fizyczne

Wymiary: quarto

Ilość kart/stron: [140], 548, [71] s.

Oprawa: Tektura, półskórek brązowy, bez tłoczeń – XVIII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 171/XVIII