Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Ogień Gorający, Swiecący, i Palący S. Ignacy Lojola Societatis Jesu Fundator W Przeswietnym Kaliskiego Kollegium Kosciele R. P. 1720. dnia 31. Lipca. Kaznodzieyskim sposobem Ogłoszony

Wprowadzono: 03.03.2014 21:18 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:18 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Miske, Ludwik

Tytuł/tytuły: Ogień Gorający, Swiecący, i Palący S. Ignacy Lojola Societatis Jesu Fundator W Przeswietnym Kaliskiego Kollegium Kosciele R. P. 1720. dnia 31. Lipca. Kaznodzieyskim sposobem Ogłoszony

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kalisz

Drukarnia: Drukarnia Kolegium Towarzystwa Jezusowego

Data publikacji: 1721 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: E 60; BK Gniezno: 24,770

Cechy fizyczne

Wymiary: folio

Ilość kart/stron: 12 k.

Oprawa: Tektura, papier marmurkowy brązowy – XVIII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 867/XVIII (współopr. Z 866/XVIII)