Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Summa casuum conscientiae, sive de instructione sacerdotum, libri septem

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Toledo, Francisco de

Tytuł/tytuły: Summa casuum conscientiae, sive de instructione sacerdotum, libri septem

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Konstancja

Drukarnia: Nicolaus Kalt

Data publikacji: 1600 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Gasparri Zgorzelski proprius in communis – XVII w.; 2. Ex libris Thomae Przedzinski Vice Decani Gnesnensis. Post obitum pro Bibliotheca PP. Conventualium S. Francisci – XVIII w.; 3. Conventus Gnesn[ensis] S. Francisci 1780

Losy po kasacie: BS Gniezno (do 1973/75 r.)

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: U 750; BS Gniezno: 23,461

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: 1. RP (Gasparus Zgorzelski, XVII w.), 2. RP (Tomasz Przedziński, XVIII w.)

Cechy fizyczne

Wymiary: octavo

Ilość kart/stron: [12], 546, [26] k.

Oprawa: Tektura, pergamin jasny, tłoczenia ślepe, ślady wiązań – XVII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 10/XVII