Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Panarii Pastoralis Tomus Secundus

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wan, Paulus

Tytuł/tytuły: Panarii Pastoralis Tomus Secundus

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Moguncja

Drukarnia: Balthasar Lipp

Data publikacji: 1615 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Paul Lochinski, Jan Na[...]iowski, Andrzey Piciniowski, Jan Na[...]iowski, Gabryel K[...]aciewski – XVII w.; 2. Liber Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVII w.

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: L 124; BK Gniezno: 26,095

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP: (Paul Lochinski, Jan Na[...]iowski, Andrzey Piciniowski, Jan Na[...]iowski, Gabryel K[...]aciewski, XVII w.)

Cechy fizyczne

Wymiary: octavo

Ilość kart/stron: [4], 790, [9] s.

Oprawa: Deska, skóra jasna, tłoczenia ślepe, ślady klamer – XVII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 398/XVII