Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Historia Sacrae Dominicae Passionis, Ex quatuor Evangelistis concionata, & in partes quatuor dissecta

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wild, Johann

Tytuł/tytuły: Historia Sacrae Dominicae Passionis, Ex quatuor Evangelistis concionata, & in partes quatuor dissecta

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kolonia

Drukarnia: Haered. Johannis Quentelli

Data publikacji: 1558 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex lib[ris] Francisci […] - XVI/XVII w.; 2. Ex libris Adami Gradowicki parochi Klecen[sis] Socolnicensis – XVII w.; 3. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVII w.

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: K 95

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: 1. RP (Franciscus [?], XVI/XVII w.), 2. RP (Adam Gradowicki, XVII w.)

Cechy fizyczne

Oprawa: Tektura, półskórek jasny, bez tłoczeń, ślady wiązań – XVII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 445/XVI