Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Męka Panska Trzema opisana Allegoryami

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wolski, Jakub

Tytuł/tytuły: Męka Panska Trzema opisana Allegoryami

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Drukarnia Akademicka

Data publikacji: 1731 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris C[...]wicki Cum licentia Sup[eriorum] – XVIII w.; 2. Stanislai Ord[inis] S. Francisci […] - XVIII w.; 3. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BS Gniezno (do 1973/75 r.)

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: [?]; BS Gniezno: d 875-25,009

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: 1. (C[...]wicki [?], XVIII w.), 2. RP (Stanislaus [?], XVIII w.)

Cechy fizyczne

Oprawa: Tektura, półskórek barwiony na zielono, bez tłoczeń, ślady wiązań; częściowo zniszczona – XVIII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 129/XVIII