Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Kazanie Na Pogrzebie … Księdza Macieia Mariana Kurskiego Biskupa Enneńskiego, Sufragana Poznańskiego … W Kośćiele Przewielebnych Oycow Zakonu Frańciszka Swiętego de Observantia, Miane Roku … M.DC.LXXXI. Dnia XVII. Kwietnia

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wolski, Kazimierz

Tytuł/tytuły: Kazanie Na Pogrzebie … Księdza Macieia Mariana Kurskiego Biskupa Enneńskiego, Sufragana Poznańskiego … W Kośćiele Przewielebnych Oycow Zakonu Frańciszka Swiętego de Observantia, Miane Roku … M.DC.LXXXI. Dnia XVII. Kwietnia

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Drukarnia Akademicka

Data publikacji: 1681 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Bibliotheca Conventus Posnaniensis – XVII/XVIII w.; 2. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: N 84; BK Gniezno: 24,764

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: (Conventus Posnaniensis, XVII/XVIII w.)

Cechy fizyczne

Wymiary: folio

Ilość kart/stron: 17 k.

Oprawa: Tektura, papier marmurkowy brązowy – XIX w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 903/XVII (współopr. Z 889/XVII)