Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Propugnaculum Ecclesiae adversus varias Sectas huius tempestatis

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wróbel, Walenty

Tytuł/tytuły: Propugnaculum Ecclesiae adversus varias Sectas huius tempestatis

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lipsk

Drukarnia: Melchior Lotter

Data publikacji: 1536 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. […] [Aug]g[us]t 18 an[n]o 1536; 2. Ex libris Erasmi Mnis[zewski] S[ancti]s[siam]a[e] Trinitatis Gne[snensis] – XVII w.; 3. Conventus Gnesnensis S. Francisci 1623

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: S 298; BK Gniezno: [?]

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Erazm Mniszewski, XVII w.)

Cechy fizyczne

Wymiary: quarto

Ilość kart/stron: [8], 165 k.

Oprawa: Deska, skóra brązowa, tłoczenia złotem, ślady klamer – XVIw.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 109/XVI Klocek