Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Kazanie W dzień Pierwsy Solennego Pogrzebu … Adama z Liptowa, y Orawy Komorowskiego Arcy-Biskupa Gniezninskiego … W Kollegiacie Łowickiey Miane. Roku Pańskiego 1769. Dnia 28. Marca

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wysocki, Samuel od św. Floriana

Tytuł/tytuły: Kazanie W dzień Pierwsy Solennego Pogrzebu … Adama z Liptowa, y Orawy Komorowskiego Arcy-Biskupa Gniezninskiego … W Kollegiacie Łowickiey Miane. Roku Pańskiego 1769. Dnia 28. Marca

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Drukarnia: Drukarnia Kolegium Pijarów

Data publikacji: 1759 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris Thomae Przedzinski Vice Decani Gnesn. Post obitum cedat pro Bibliotheca PP. Conventualium Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.; 2. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BS Gniezno (do 1973/75 r.)

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: A 36; BS Gniezno: 25,117

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Tomasz Przedziński, XVIII w.)

Cechy fizyczne

Wymiary: folio

Ilość kart/stron: 16 k.

Oprawa: Tektura, papier marmurkowy brązowy – XIX w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 952/XVIII (współopr. Z 950/XVIII)