Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Promptuarium Concionum De Praecipius Christi Et Sanctorum Festis, Per Totum Annum

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Yanguas, Diego de

Tytuł/tytuły: Promptuarium Concionum De Praecipius Christi Et Sanctorum Festis, Per Totum Annum

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kolonia

Drukarnia: Arnold Mylius, Birckmann

Data publikacji: 1605 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Liber Conventus Gnesnen[sis] Ex resignatione F[rat]ri P. M[...] Gulcinskii A[n]no D[omi]ni 1622; 2. Conventus Gnesnensis S. Francisci 1623

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: S 587; BK Gniezno: 23,992

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Frater P. M[...] Gulcinski, do 1622 r.)

Cechy fizyczne

Wymiary: octavo

Ilość kart/stron: [16], 989, [5] s.

Oprawa: Tektura, pergamin jasny, bez tłoczeń, ślady wiązań – XVII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 71/XVII