Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Kazanie na pogrzebie … Maryey Anny Z Kazanowa Jabłonowskiey, Wojewodziney y Generałowey Ziem Ruskich Hetmanowey Wielkiej Koronney, &c. We Lwowie w Kośćiele Oycow Iezuitow, 26. Mieśiąca Maia 1687. Miane

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Załuski, Andrzej Chryzostom

Tytuł/tytuły: Kazanie na pogrzebie … Maryey Anny Z Kazanowa Jabłonowskiey, Wojewodziney y Generałowey Ziem Ruskich Hetmanowey Wielkiej Koronney, &c. We Lwowie w Kośćiele Oycow Iezuitow, 26. Mieśiąca Maia 1687. Miane

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Drukarnia: Drukarnia Kolegium Pijarów

Data publikacji: 1687 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Bibliotheca Conventus Posnaniensis – XVII/XVIII w.; 2. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: N 84; BK Gniezno: 24,765

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: (Conventus Posnaniensis, XVII/XVIII w.)

Cechy fizyczne

Wymiary: folio

Ilość kart/stron: [2], 22, [10] s.

Oprawa: Tektura, papier marmurkowy brązowy – XIX w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 904/XVII (współopr. Z 889/XVII)