Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Illustriss. Tridentini Concilii Cardinalibus Legatis Coram Plenaque Amplissimorum Oecumenica Patrum Corona, Oratio Habita, Per Totius Instituti minoritanae observationis. Dominica secunda Quadragesimae. Anno MDLXII

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Zamora, Franciscus a

Tytuł/tytuły: Illustriss. Tridentini Concilii Cardinalibus Legatis Coram Plenaque Amplissimorum Oecumenica Patrum Corona, Oratio Habita, Per Totius Instituti minoritanae observationis. Dominica secunda Quadragesimae. Anno MDLXII

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Padwa

Drukarnia: Laurentius Pasquatius & Socii

Data publikacji: 1562 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Gnesnensis S. Francisci Ord[inis] M[inorum] Conventualium – XVI w.

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: P 147

Cechy fizyczne

Wymiary: octavo

Ilość kart/stron: 4 k.

Oprawa: Tektura, skóra barwiona na czerwono, bez tłoczeń, ślady wiązań – XVI w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 659/XVI (współopr.z 650/XVI)