Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Marmor Doloris Publici Charactere Impressum soleae Lipscianae vestigio terminale … Constantino Comiti in Lipie Lipski Archiepiscopo Leopoliensi supremum, In quo immortalem gratitudinem Mortuo Mecoenati suo, Lachrymis funebribus Scribit Polona Scholarum Piarum Provincia. Anno … MDCXCVIII Die 14 Juli

Wprowadzono: 03.03.2014 21:19 | Ost. aktualizacja: 03.03.2014 21:19 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Zawadzki, Benedykt os św. Józefa

Tytuł/tytuły: Marmor Doloris Publici Charactere Impressum soleae Lipscianae vestigio terminale … Constantino Comiti in Lipie Lipski Archiepiscopo Leopoliensi supremum, In quo immortalem gratitudinem Mortuo Mecoenati suo, Lachrymis funebribus Scribit Polona Scholarum Piarum Provincia. Anno … MDCXCVIII Die 14 Juli

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Drukarnia: Drukarnia Kolegium Pijarów

Data publikacji: 1698 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Bibliotheca Conventus Posnaniensis – XVII/XVIII w.; 2. Conventus Gnesnensis S. Francisci – XVIII w.

Losy po kasacie: BK Gniezno

Sygnatury historyczne: Sygnatura "nagrzbietowa" klasztorna przed kasatą: N 84; BK Gniezno: 24,767

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: (Conventus Posnaniensis, XVII/XVIII w.)

Cechy fizyczne

Wymiary: folio

Ilość kart/stron: 15 k.

Oprawa: Tektura, papier marmurkowy brązowy – XIX w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 906/XVII (współopr. Z 889/XVII)