Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Władysław, król, uwalnia opustoszałe wsie klasztoru sulejowskiego od wszelkich ciężarów, 07.04.1406 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Władysław książę krakowski etc., dziedzic królestwa Polskiego zabrania swym urzędnikom pobierania ceł od zakonników sulejowskich pod karą niełaski księcia i jednej grzywny złota, 1307 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Władysław książę krakowski etc. zwalnia poddanych klasztoru w Sulejowie od niektórych ciężarów, a w szczególności od cła w Żarnowie i zezwala na handel solą, mięsem i suknem w Piotrkowie, 1313 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Władysław książę krakowski, sandomierski, sieradzki, łęczycki, kujawski i pomorski odnawia i rozszerza przywileje prawa niemieckiego dla klasztoru w Sulejowie, który je utracił w pożarze Sieradza, 1308 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Władysław, książę Królestwa Polskiego daje klasztorowi sulejowskiemu dobra Borzewisko, Syroki, Przysiadłów, Łęgonice i Lubień, otrzymując Bałdrzychów, Zagórzyce i Dąbrowę, 16.03.1298 r.
wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00
Władysław książę królestwa Polskiego etc. Wydaje wyrok w sprawie sporu Alberika opata sulejowskiego z komesem Dominikiem o łąki przyległe do wsi Syroki, Pirsadlo i Borelizko, 1298 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Władysław, książę Królestwa Polskiego odnawia i rozszerza przywileje klasztoru cystersów w Sulejowie, utracone podczas pożaru Sieradza, 26.05.1296 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Władysław książę Królestwa Polskiego, rozsądza spór między komesem Zbigniewem kasztelanem sieradzkim a opatem sulejowskim o wieś Łęczno, 1296 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Władysław, książę Królestwa Polskiego rozstrzyga spór między Zbigniewem, kasztelanem sieradzkim, a opatem cystersów w Sulejowie o dziedzictwo Łęczno, 26.05.1296 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Władysław, książę Królestwa Polskiego wydaje wyrok w sprawie sporu Alberika opata sulejowskiego z komesem Dominikiem o łąki przyległe do wsi Syroki, Przysiadłów i Borzewisko i potwierdza posiadanie ich przez klasztor cystersów w Sulejowie, 26.11.1298 r.
wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00

1 ... 14 15 16 17 18 19 20