Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Władysław, ks. królestwa polskiego, zamienia wsie z klasztorem cystersów w Sulejowie, 16.03.1298 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Władysław ks. kujawski i sieradzki rozsądza spór między opatem sulejowskim a synami komesa Mścibora o wieś Łęczno, 1291 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Władysław, ks. kujawski i sieradzki, rozstrzyga spór między klasztorem cystersów w Sulejowie a Krystynem, Stefanem i Przedborem, synami Mścibora o dziedzictwo Łęczno [Lacynow], przysądzając je klasztorowi, 15.08.1291 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Władysław, ks. kujawski, łęczycki i sieradzki, nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie prawo lokowania wsi Straszów na prawie niemieckim, 29.05.1295 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Władysław ks. Kujawski, łęczycki i sieradzki pozwala lokować na prawie niemieckim wieś Straszów, 1295 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Władysław (Łokietek) transumuje swój przywilej dla klasztoru w Sulejowie z 21 XI 1308 i rozszerza swe nadania, 1318 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Władysław Odonic, książe wielkopolski zatwierdza klasztorowi sulejowskiemu zwrot kościoła i klucza Dobrowa i odnawia immunitet, 29.06.1232 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Włodzisław Odonic książę wielkopolski zatwierdza kl. sulejowskiemu zwrot kościoła i klucza Doborowa i odnawia immunitet, 1232 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:13 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:13
Włodzisław Odonic ks. wielkopolski kl. sulejowskiemu nadał wieś Straszowice (Straszów), 1232 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:13 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:13
Wypisy z ksiąg bieckich oraz odpisy dokumentów z XIV i XV w, 1346 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03

1 ... 14 15 16 17 18 19 20