Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Grzegorz IX papież zatwierdza zamianę dóbr dokonaną między biskupem kujawskim a klasztorem sulejowskim, 1234 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Grzegorz IX potwierdza klasztorowi cystersów w Sulejowie włość Łęczno kupioną od komesa Chociemira do Scolina i jego synów, 11.05.1234 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Grzegorz IX potwierdza opatowi i konwentowi klasztoru cystersów w Sulejowie posiadane dobra, a przede wszystkim ustąpione przez abpa i kapitułę gnieźnieńską dochody z 7 wsi, 03.06.1234 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Grzegorz IX zatwierdza ugodę pomiędzy konwentem sulejowskim a scholastykiem kapituły łęczyckiej o dziesięcinę z Borkowic, 09.06.1234 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Grzymisława ks. Polski nadaje kl. sulejowskiemu bobry na rzece Pilicy, 1227 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:13 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:13
Gwido kardynał legat papieski rozsądza spór między rycerzem Stefanem de Stolna a opatem sulejowskim o wieś Bałdrzychów, 1267 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Heineman najwyższy komornik Królestwa Czeskiego starosta krakowski i sandomierski przysądza opatowi sulejowskiemu Alberikowi wieś Milechów ze źrebem Krasik oddalając pretensje komesa Dobiesława Wężyka, 1293 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Honoriusz III papież przyjmuje pod swą opiekę klasztor w Sulejowie wyliczając jego posiadłości i uprawnienia, 1218 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:13 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:13
Hugo opat Morymundu zatwierdza zarządzenie opatów cysterskich w sprawie przeniesienia konwentu z Sulejowa, 1285 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Hugo opat sulejowski sprzedaje szlachetnemu Florianowi i bratu jego Witosławowi sołectwo w Łęcznie, 1363 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20