Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Innocenty IV papież przyznaje wszystkim opatom cysterskim dziesięciny z nowizn w parafiach, w których już pobierają dziesięciny, 1243 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Innocenty XI, papież, mianuje Bernarda Zaruskiego opatem sulejowskim, 1677 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Innocenty X, papież, poleca ogłosić i stosować pismo swoje zatwierdzające administratora klasztoru w Sulejowie i zakonników, zatwierdzające rozdzielenie stołu opackiego od stołu konwentu, 1646 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Iwon kanclerz polski nadał klasztorowi sulejowskiemu włość Dóbrcz, 1213 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:13 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:13
Iwo, kanclerz polski nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie włość Dóbrcz, 24.06.1213 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Jakub arcybiskup gnieźnieński transumuje dokument j.w. nr 58, 1285 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Jakub arcybiskup gnieźnieński zgadza się by osadnicy wsi klasztoru sulejowskiego Straszowa i Łazów płacili mu przez lat 12 dziesięcinę w wysokości 1 grzywny srebra rocznie, potem zaś wedle prawa średzkiego, 1296 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Janisław arcybiskup gnieźnieński rozsądza spór między Świętosławem opatem z Witowa i Bertoldem opatem sulejowskim o dziesięciny w Kępinie i Czekanowie oraz o meszne, 1330 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Jan Kazimierz, król polski, transumuje i zatwierdza Klasztorowi Sulejowskiemu poniższy dokument odnoszący się do miasta Skrzynna: "1638, 23 kwietnia, Warszawa: Władysław IV król polski transumuje poniższy dokument: "1582, 29 października, Warszawa: Stefan, 1663 r.
wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20
Jan opat sulejowski (dawniej wąchocki) odnawia układ z konwentem ustępującym z Sulejowa, 1285 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 20