Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Jarosław arcybiskup gnieźnieński uśmierza spór Wilhelma opata sulejowskiego z Hankiem rektorem kościoła w Milejowie o dziesięciny w Krzyżanowie, Czekanowie, Łazach, Przygłowie i o meszne, 1358 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Jerzy Fabius, opat sulejowski, nadaje Jakubowi Mazurowi karczmę we wsi Łęczna wakującą po śmierci Andrzeja Mazura
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Jerzy, opat, i konwent klasztoru w Sulejowie nadają pole zwane Kędzierzyska we wsi Łazy Pawłowi zw. Turek, 15.12.1585 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Kazimierz II Sprawiedliwy książę polski nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie kilku ludzi wraz z ich potomstwem i dwa źrebia, zatwierdza zamianę paru posiadłości oraz uzyskuje od arcybiskupa gnieźnieńskiego Piotra nadanie dziesięciny zw wspomnianych dóbr, 1178 r.
wprowadzono: 14.03.2014 09:48 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:48
Kazimierz IV, król polski, na prośbę Mikołaja opata klasztoru w Sulejowie nadaje miastu Skrzynnu w powiecie radomskim przywilej na 3 jarmarki w roku (w niedzielę przewodnią, 4 lipca i 21 października), zapewniając przybywającym na targi do Skrzynna opiekę, 1458 r.
wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20
Kazimierz król Polski etc. bierze w dzierżawę od Hugona opata klasztoru cystersów w Sulejowie miasto Skrzynno z wsiami Rudno i Zagorze przyrzekając ich zwrot po swej śmierci i dając klasztorowi cło królewskie w Sulejowie, 1368 r.
wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14
Kazimierz, król polski, wydaje przywilej miastu Mogielnica należącemu do klasztoru sulejowskiego na założenie wszelkich cechów, jakie istnieją w innych miastach, 1469 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Kazimierz, król polski, zatwierdza zamianę wsi pomiędzy opatem klasztoru cystersów w Sulejowie a dziedzicami Świeciechowa, 18.01.1360 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Kazimierz, książe polski nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie kilku ludzi wraz z ich potomstwem i 2 źreby, zatwierdza zamianę paru posiadłości oraz uzyskuje od arcbp. Gnieźnieńskiego, Piotra nadania dziesięciny z wspomnianych dóbr (kopia), 1178 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Kazimierz, książę łęczycki i kujawski nadaje opatowi klasztoru cystersów w Sulejowie prawo lokowania na prawie średzkim wsi Góra, Puczniew, Kępa i nadaje im wolniznę na 16 lat, 30.11.1292 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 20