Klasztor:
Pijarzy, Szczuczyn (Litewski) (św. Jerzy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1959 r.
 • Restytucja

  01.01.1970 - 01.01.1970 r.
 • Restytucja

  1988 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Szczuczyn (Litewski)

Nazwa/y obecna: Шчучын = Shchuchyn, lit. Ščiutinas, pol. Szczuczyn, ros. Щучин

Nazwa inna/e: Szczuczyn Litewski, Szczuczyn Nowogródzki; Шчучын Щучин Szczuczyn Ščučyn Suicin Shchuchyn Shtutchin Scucyn

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Jerzy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   Kościół  klasycystyczny fundacji ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego z 1829, Elewacje bogato zdobione  Zachował się budynek plebanii z 1829, do której przeniesiono szkołę pijarską (z 1669 r.) zamkniętą w 1832. 

  • Rodzaj: częściowa
Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/PRL/?: ?
  • Data faktycznej kasaty: 1959 r.
  • Opis:

   zamknięty w 1959

Restytucja

Restytucje 1773-1914
  • Data: 1988 r.
  • Miejsce: w ocalałych zabudownaiach
  • Opis:

   Oddany wiernym i pijarom w 1988

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 01.01.1970 - 01.01.1970 r.
  • Miejsce: ocalałe zabudowania
  • Opis:

   zwrócony zakonowi po I wojnie światowej

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.606321 24.740671 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)