Architektura

powiązane z klasztorem
Magdalenki, Szprotawa
Szprotawa, klasztor
wprowadzono: 14.12.2016 11:02 | ost. aktualizacja: 14.12.2016 11:02
Szprotawa, Kościół św. Andrzeja/ Szprotawa-Iława, kościół klasztorny, 1. połowa XIII w.
wprowadzono: 14.12.2016 11:02 | ost. aktualizacja: 14.12.2016 11:02