Klasztor:
Jezuici, Śrem-Klasztorek (św. Ignacego Loyoli) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 05.12.2015 15:24 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  październik 1854
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 04.07.1872 r. Data faktycznej kasaty: 1872 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Śrem-Klasztorek

Nazwa inna/e: niem. Schrimm; potoczna: Klasztorek

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY (klasztor franciszkanów - opactwo klarysek - klasztor jezuitów), ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY, Promenada 7, 63-100, Śrem-Klasztorek, woj. wielkopolskie, pow. śremski, tel.: 612835267, email: zpo@post.pl

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Ob. w zabudowaniach poklasztornych znajduje się Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Kościół poklasztorny jest kaplicą szpitalną pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, filią parafii Świętego Ducha

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: październik 1854

Opis:

stacja misyjna 2855-2867, rezydemcja 1867-1869. kolegium 1869-1872.
W październiku 1854 jezuici przejęli dawny klasztor klarysek i ich murowany kościół z drugiej połowy XVIII w. Otwarcie domu misyjnego nastąpiło 2 II 1855. Został on zamieniony na rezydencję w 1867. W l. 1867-68 zbudowano kolegium na 80 osób. W 1869 urządzono w nim studia filoz. dla kleryków jezuickich i III probację dla młodych księży.
Prowadzono pracę duszpasterską we własnym kościele, udzielano licznych misji ludowych i rekolekcji, założono w 1856 Bractwo Żywego Różańca, a w 1857 Bractwo Serca Jezusowego.
Jezuici zostali usunięci ze Śremu w 1872 na mocy uchwały parlamentu pruskiego z lipca 1872.
Superiorem był Kamil Praszałowicz 1854-65, a superiorem (od 1865) i rektorem Michał Mycielski 1869-72.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: św. Ignacego Loyoli

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Niemcy/Sejm/Kulturkamf: ustawa z 4.07.1872 o likwidacji zakonu jezuitów w Niemczech (Gesetz betreffend den Orden der Gesellschaft Jesu)
  • Data urzędowa kasaty: 04.07.1872 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1872 r.

Przejęcie

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.085040 17.025760 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Śrem, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 677
Linki: