Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Świdnica (św. Antoni z Padwy)
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Schultza do Büschinga w sprawie archiwaliów z klasztoru kapucynów w Świdnicy, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Odpowiedź GKS na pismo Büschinga z 25 VIII 1811 w sprawie książek i obrazów z klasztorów dominikanów, kapucynów i franciszkanów w Świdnicy, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:47
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Sprawozdanie Büschinga dla GKS z prac w poszczególnych klasztorach Świdnicy (dominikanów, kapucynów, franciszkanów), 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:47