Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Święta Katarzyna (św. Katarzyny) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1817 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Święta Katarzyna

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Katarzyny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska pw. NMP

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kielecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1817 r.

Geolokalizacja: 50.906111 20.880556 (zwiń mapę)

Foto

autor: Jakub Hałun
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20080701_Swieta_Katarzyna_klasztor_3578.jpg