Klasztor:
Dominikanie, Tarnopol (św. Wincentego) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 00:02

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1823 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Tarnopol

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Wincentego

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1823 r.

Geolokalizacja: 49.553517 25.594767000000047 (zwiń mapę)

Foto

byly kościół OO. dominikanów, obecnie kościół greckokatolicki
autor:  Sergiy Klymenko
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ternopil_dominikanskyj_kostol.jpeg