Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chełm (św. Andrzej ap.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 21.02.2016 21:03

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Chełm

Nazwa inna/e: Chołm; niem. Kulm; biał. Хэлм [pol. Chełm, ang. Khelm]; lit. Chelmas; ros. Хелм [pol. Chiełm, ang. Khelm]; ukr. Холм [pol. Chołm, ang. Kholm]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubuskie, pow. chełmski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Charakter dependencji: szpital

Wezwanie kościoła: św. Andrzej ap.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Matki Boskiej Bolesnej

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   Klasztor i kosciół Andrzeja ApostołaW klasztorze szkoła dla dziewcząt zw. Instytutem Maryjnym, kościół zamieniono na cerkiew

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.1321 23.4703 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Linki:

Foto

Kościół reformatów pw. św. Andrzeja - widok od ul. Ks. J. Popiełuszki. Autor: Akna. 28.09.2013. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Che%C5%82m,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_p.w._%C5%9Bw._Andrzeja_-_widok_od_ul._Ks._J._Popie%C5%82uszki.jpg