Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Toruń-Podgórz (św. Piotr i Paweł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:09

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1831 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Toruń-Podgórz

Nazwa w momencie kasaty: Thorn

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Piotr i Paweł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy

Kraina historyczna: Kujawy

Prowincja / Archimandria: Prowincja pruska pw. Wniebowzięcia NMP

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1831 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.993958 18.59558800000002 (zwiń mapę)

Foto

Kościół śś. Piotra i Pawła oraz klasztor poreformacki obecnie franciszkański
autor: Więcław Kuropatwa
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torun_kosciol_ss_Piotra_i_Pawla.jpg