Klasztor:
Dominikanie, Chełmno (św. Piotr ap.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 28.02.2016 22:19

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1233 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1834 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Chełmno

Nazwa w momencie kasaty: Culm

Nazwa inna/e: Chołmien; łac. Culmen; niem. Kulm; biał. Хэлмна [pol. Chełmna, ang. Khelmna]; ros. Хелмно [pol. Chiełmno, ang. Khelmno]; ukr. Хелмно [pol. Chełmno, ang. Khelmno]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Chełmno

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1233 r.

Opis:

Fund. Jacka Odrowąża (EK, 3, 124).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Charakter dependencji: szpital

Wezwanie kościoła: św. Piotr ap.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Kujawy

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1834 r.
  • Opis:

   Klasztor i Kościół śśw. Piotra i PawłaKościół został przejęty przez luteran

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.3415 18.4173 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Piszcz Edmund, Chełmno, Encyklopedia katolicka, t. 3: Cenzor - Dobaszewski, Lublin, 1979, kol. 124