Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Troki (św. Michał Archanioł)
Kronika Kościoła i Klasztoru Trockiego XX. Dominikanow położonego w Dyecezyi Wileńskiej Guberni Wileńskiej Powiecie Trockim Dekanacie Trockim Parafii Trockiej. 1848, 1848 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru XX. Dominikanow Nowo-Trockich Gubernii Wilenskiey, Powiatu i Dekanatu Trockiego z Roku 1818, 1819 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34