Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Troki (św. Michał Archanioł)
Прошение православных о передаче им здания упраздн. доминиканского м-ря в Троках / Prośba (petycja) prawosławnych o przekazanie im budynku zniesionego klasztoru dominikańskiego w Trokach., 1899 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Развалины доминиканского м-ря в Троках / Ruiny klasztoru dominikańskiego w Trokach, 1907 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Трокские доминиканцы / Dominikanie troccy., 1824 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Угодья упраздненного в Троках доминиканского м-ря / Grunty zniesionego klasztoru dominikańskiego w Trokach., 1873 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Упразднение в Троках доминиканского м-ря / Zniesienie klasztoru dominikańskiego w Trokach., 1864 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Упразднение здания доминиканского м-ря в Троках / Likwidaca budynku klasztoru dominikańskiego w Trokach., 1906 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15