Klasztor:
Benedyktyni, Troki Stare (Zwiastowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 00:02

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1842 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Troki Stare

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1842 r.

Geolokalizacja: 54.60845089999999 24.981769999999983 (zwiń mapę)

Foto

kościół i klasztor pobenedyktyński, obecnie plebania
autor: Julius
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senieji_Trakai.jpg