Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Troki Stare (Zwiastowanie NMP)
Akta dot. długu zaciągniętego przez Mateusza Römera podkomorzego trockiego u benedyktynów konwentu starotrockiego oraz zastawu folwarku Strakiszki, 1691 - 1703 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Akta majątkowe i procesowe rodziny Ogińskich oraz Michała Kazimierza Ogińskiego dotyczące głównie miasta Słonimia oraz sporów z różnymi osobami o granice ekonomii słonimskiej z lat 1675-1799, 1788 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Akta prawno-majątkowe i rodzinno-osobiste osób obcych (bez wyraźnego związku z Römerami), XVIII wiek
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Fascykuł, 1804 r.
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51
Fragment papierów procesowych Michała Antoniego Sapiehy i Michała Kazimierza Ogińskiego z benedyktynami opactwa trockiego (Stare Troki) z lat 1759-1778, 1759 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Fragment papierów procesowych Michała Antoniego Sapiehy i Michała Kazimierza Ogińskiego z benedyktynami opactwa trockiego (Stare Troki) z lat 1759-1778, 1778 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Inwentarz Klasztoru STARO-TROCKIEGO, w czasie Wizyty w R. 1817 sporządzony, 1817 r.
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51
Inwentarz kościoła i klasztoru OO. Benedyktynów w Starych Trokach, sporządzony 10 V 1799, 1799 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12
Inwentarz Kościoła i Klasztoru STARO-TROCKIEGO, w pow. Trockim Guberni Wileńskiej, z opisaniem Specifiku Sprzętow Kościelnych i Klasztornych, oraz wszelkiej Budowli i murow znayduiących się R. 1807 Octobra d. - sporządzony, październik 1807
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51
Inwentarz spisanych Dokumentów, Papirow Klasztorowi STARO-TROCKIEMU JXX. Benedyktynow służących, Ksiąg w Bibliotece znayduiących się y w Stancyi Opackiey; Kalkulacya z lat 19. Folwarkow 4-ch, z okazaniem Intraty Pewney; Percepta Generalna z lat 19; Expens, styczeń 1797
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51

1 2