Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Trynitopol (Trójcy Świętej, Przemienienia Pańskiego)
Opisanie Kościoła XX. Trynitarzy Trynitopolskich rzeczy Kościelnych należących do tegoż Kościoła R[ok]u 1832 7bra 27 D[nia], 1832 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Trynitopolskiego, Gubernij Wileńskiey, Powiatu Wileńskiego, Dekanatu Poboyskiego z Roku 1818, 1819 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Trynitopolskiego XX. Trynitarzow w Gubernii Wileńskiey w Powiecie Wileńskim, w Dekanacie Poboyskim, przez naznaczonego Wizytatora z Rządu Dyecezalnego Wileńskiego za Rok 1830 odprawiona […], 1830 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta Kościoła i Klasztoru Trynitopolskiego XX. Trynitarzów Dyecezyi i Gubernii Wileńskiey Powiatu Wileńskiego Dekanatu Poboyskiego za Rok 182[0] skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, oddziału rządowego za N[ume]rem 4287dnia 9 Mies, 1820 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28