Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cysterki, Trzebnica
Agnieszka, ksieni klasztoru w Trzebnicy, nadaje Piotrowi, sołtysowi i jego synowi Marcinowi, fowark w Wigancicach (Wigandi villa), młyn, staw, łąki, pastwiska, wody, las zw. Harta w zamian za 7 grzywien czynszu płatnego przez 6 lat, 30.04.1350 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Agnieszka, ksieni klasztoru w Trzebnicy, oświadcza, że Jakub zw. Poducho, mieszczanin trzebnicki, kupił młyn od Katarzyny, wdowy po Hermanie i jej córek, 02.01.1353 - 31.03.1353 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, ksieni klasztoru w Trzebnicy, oświadcza, że karczmarz Jasiek zobowiązał się płacić Kunczkowi z Domaniowa (Domanow), mieszczaninowi wrocławskiemu, 2 grzywny czynszu z karczmy w Domaniowie, 08.01.1354 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, ksieni klasztoru w Trzebnicy, stwierdza, że Baron, Żyd trzebnicki, kupił niegdyś dobra Jeszka Starast z Raszowa (Raschow), które następnie sprzedał Maczowi, 14.09.1348 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Agnieszka, ksieni klasztoru w Trzebnicy, stwierdza, że Peregryn Wezenborg sprzedał mniszce Elżbiecie zw. Mała prawa książęce w Bukowicach (Vrowinwalde) i Złotowie (Slotow), 23.03.1355 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
"Akten betreffend Wahl der Äbtissin Trebnitz", 1747 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
"Akten betreffend Wahl der Trebnitzer Äbtissinnen", 1603 - 1741 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
"Akten des Klosters Trebnitz betreffend Gegenreformation", 1626 - 1629 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
Albert von Blankenburg, wójt we Frankfurcie, stwierdza, że Jadwiga, ksieni klasztoru w Trzebnicy, wraz z konwentem, zawarła ugodę z Teodorem, kucharzem występującym w imieniu ojca i brata Mikołaja, w związku z istniejącymi sporami, 11.06.1341 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Andrzej de Rosslawicz, kanonik i oficjał wrocławski, w obecności Jana Konoplata, notariusza kapituły wrocławskiej, powołuje arbitrów dla rozstrzygnięcia sporu m. klasztorem trzebnickim a Hellenboldem, mieszczaninem wrocławskim, o zagajnik k. wsi Rędzin (Ransyn), 03.09.1348 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18

1 2 3 4 5 6 7 ... 41