Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Waręż (św. Marka Ewangelisty)
Kopiariusz i zbiór akt konwentu pijarów w Opolu Lubelskim, 1744 - 1810 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Kronika kolegium warszawskiego pijarów z lat 1700-1707 w: "Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735", 1704 r.
wprowadzono: 14.02.2014 12:46 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:46
"Phaebus poeticus in orbe Pierio duodecim signa ingrediens, annuae speculationi astronomi poetae obiectus in horizonte Varezensi inter umbras scholasticas Collegij Scholarum Piarum, anno exorientis iustitiae solis die 23 Decembris", XVII wiek - XVIII wiek
wprowadzono: 08.04.2014 11:58 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:58
Rękopisy muzyczne, XVIII wiek - XIX wiek
wprowadzono: 21.02.2014 10:47 | ost. aktualizacja: 21.02.2014 10:47
Skrypty z klasztoru
wprowadzono: 21.02.2014 10:47 | ost. aktualizacja: 21.02.2014 10:47
Świadectwa różnych szkół z terenu Podola, Wołynia i Ukrainy, 1769 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
"Trivium gentilitia Matczyniorum solea tritum directo variae eruditionis tractu ad supremum constructionis fastigium tendes, ac pro faciliori in eodem progressu Nobili supremae classis grammaticae inventui in Varesensis Academi Scholarum Piarum campo demo, 1713 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:58 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:58
Zbiór rękopisów, m.in. o tematyce retorycznej, XVIII wiek
wprowadzono: 28.03.2014 10:50 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:50
Zbiór rękopisów retorycznych, 1714 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:50 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:50