Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Warszawa (św. Marcina, MP Pocieszenia) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.08.2015 01:24 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1353 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Warszawa

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • klasztor franciszkanek służebnic Krzyża (klasztor augustianów-eremitów), ul. Piwna 9/11, Warszawa-Stare Miasto

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: odbudowany po zniszczeniu w 1945 r.; "ocalały" podziemia, część murów fasady (dolne kondygnacje przęseł bocznych) i fragmenty murów bocznych; wnętrze całkowicie nowe; ob. rektoralny sióstr franciszkanek służebnic Krzyża

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1353 r.

Opis:

fund. księcia Siemowita III i jego żony Eufemii; wezwanie przy fundacji: Świętego Ducha, św. Marcina i św. Doroty

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Marcina, MP Pocieszenia

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
  • Opis:

   kościół zniszczony w 1944 świątynia została po wojnie odbudowana. Jej wnętrze jest jednak w dużej mierze nowoczesne, wykonane według projektu siostry Almy Skrzydlewskiej

Przejęcie

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.2483075 21.01253220000001 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 63