Klasztor:
Klaryski, Chęciny (św. Marii Magdaleny) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:57 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1643
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1902 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Chęciny

Nazwa inna/e: ros. Хенцины [pol. Chiencyny, ang. Khentsiny]; ukr. Хенцини [pol. Chencyny, ang. Khentsyny]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Chęciny

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. klasztor bernardynek

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Klaryski

Inne przyjęte nazwy polskie: damianitki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętej Klary

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctae Clarae

Skrócona nazwa łacińska: OSC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1643

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: św. Marii Magdaleny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kielecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1902 r.

Przejęcie

Przejęcie po 1914 r. przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.8010 20.459 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wróbel Tomasz, Chęciny, Encyklopedia katolicka, t. 3: Cenzor - Dobaszewski, Lublin, 1979, kol. 146
 • Prejs Roland, Klaryski, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 38-43

Foto

Widok ogólny [od pn.-zach.?] na zespół poklasztorny klarysek, ob. bernardynek. Autor: Staszek Szybki. 21.08.2006. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C4%99ciny_03_ssj_20060821.jpg