Klasztor:
Brygidki, Warszawa (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1622 - 1628 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1819 r. Data faktycznej kasaty: 1807 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Warszawa

Nazwa/y obecna: Warszawa Nowolipie, błędnie też Warszawa Lipie

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Brygidki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Birgittae; Ordo Sanctae Brigitte

Skrócona nazwa łacińska: OSSalv; OSSS

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1622 - 1628 r.

Opis:

Około 1622-1688 Siostry Brygidki przeniosły się na teren jurydyki z miejscowości Lipie koło Grójca (zob.) i osiadły przy kościele św. Trójcy, na co uzyskały pozwolenie biskupa.

Początkowo powstała drewniana kaplica, później drewniane zabudowania klasztorne. W latach 1652-1658 powstał nowy murowany kościół, z przerwą w budowie w okresie okupacji Warszawy przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego. Kościół Świętej Trójcy powstał wg projektu architekta królewskiego Giovanniego Battisty Gisleniego i był najprawdopodobniej pierwszym kościołem Warszawy wzniesionym w stylu barokowym. W późniejszym okresie powstały murowane budynki klasztoru wzdłuż ulicy Długiej. Dochody klasztoru pochodziły m.in. z czynszów płaconych przez mieszkańców jurydyki Nowolipie (Nowe Lipie). Klasztor słynął z tego, że często był azylem dla przestępców, którzy za murem klasztornym szukali schronienia. Siostry sprawowały także władzę sądowniczą w jurydyce.Już w połowie XVIII wieku władza Brygidek była ograniczana i w 1766 Komisja Porządkowa odebrała zakonnicom władzę sądowniczą na rzecz magistratu Starej Warszawy.  (wiki: kościół i klasztor Brygidek w Warszawie)

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
  • Data urzędowa kasaty: 1819 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1807 r.
  • Opis:

   Wg Gacha, s. 107, dekret co prawda nie objął brygidek warszxawskich, ale skasowano je na mocy klauzuli o zlikwidowaniu "wyludnionych klasztorów", mimo, że w tym czasie było (u wizytek?) 5 zakonnic. 

   W 1807 roku kościół i klasztor zajęli żołnierze francuscy, a klasztor uległ kasacie. Ostatnie siostry przeniosły się do klasztoru wizytek i tam zmarły. Budynki poklasztorne zajęło wojsko i służyły jako koszary, czemu sprzyjała bezpośrednia bliskość arsenału. W okresie Królestwa Kongresowego kompleks klasztorny został przebudowany w stylu klasycystycznym przezWilhelma Henryka Mintera. W 1892 budynki te zostały ostatecznie rozebrane, a w ich miejscu powstał pasaż Simonsa, zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego. W roku 1947 powstało studium odbudowy ulicy Długiej zakładające odbudowę kompleksu, opracowane przez pracownię urbanistyki zabytkowej Wydziału AZ Biura Odbudowy Stolicy. Nie zostało ono jednak zrealizowane. Obecnie miejsce po zespole klasztornym jest pustym placem, częściowo zajętym pod parking. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_Brygidek_w_Warszawie]

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.245833 21.002500 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Rola-Stężycki Andrzej Zygmunt , Lipie, dostęp 21.03.2015

Foto