Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Warszawa
"Differentiae de scolis Jesuitarum nuper Varsaviae erectis"
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Dwa trakataty teologiczne z końca XVII w napisane w warszawskim kolegium oo Jezuitów, 1699 - 1700 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:11 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:11
Dwa trakataty teologiczne z końca XVII w napisane w warszawskim kolegium oo Jezuitów, 1693 - 1694 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:11 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:11
"Education Nationale", t. 3
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
[I.N.] Franciszek Maria Chisilerius, sędzia komisarz papieski, przesyła ostateczny wyrok w sprawie spornej o prawo nauczania między Uniwersytetem Krakowskim a kolegium jezuitów przy kościele św. Piotra w Krakowie, 15.04.1630 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
[I.N.] Quiecipo Dellano, sędzia komisarz papieski, wydaje wyrok w sprawie sporu o prawo nauczania między uniwersytetem krakowskim a kolegium jezuitów przy kościele św. Piotra w Krakowie, 05.07.1629 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Jan Kazimierz, król polski, nadaje jezuitom w Warszawie 300 łokci gruntu w Warszawie oraz dwa źródła dostarczające wody do zamku, 24.03.1650 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Jan Kazimierz, król polski, potwierdza dokument Władysława IV na prawo korzystania z młyna Kamienny pod Krakowem, 13.02.1649 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Jan Tarnowski, bp poznański, powierza jezuitom prowadzenie pracy duszpasterskiej przy kolegiacie św. Jana w Warszawie, 29.09.1598 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Skrypty szkolne
wprowadzono: 21.02.2014 10:47 | ost. aktualizacja: 21.02.2014 10:47

1 2