Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Warszawa (Przemienienie Pańskie)
Cisternini del Friuli Principi della cosmografia racolti da molti autori e tradotti dal francese in italiano; Scielta di belle sentenze morali ricavati da gravi autori, 1690 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:03 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:03
Acta capitulorum et congregationum Ordinis S. Francisci Minorum Capucinorum conservata ab. a. 1740-1808, 1740 - 1808 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:03 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:03
Acta capitulorum et congregationum Rev. Patrum Capucinorum Provinciae Polonae ab. a. 1810-1856. 2 wol., 1810 - 1856 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:03 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:03
Akta i papiery dotyczące konwentu kapucynów w Warszawie w XVII i XVIII w., 1701 - 1791 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Akta wystawienia Kaplicy Królewskiey, przeniesienia Serca Jana III króla i zaprowadzenia tamże obrazu Bł. Anioła z Akry, 1827 - 1836 r.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Annales provinciae poloniae ordinis nostri fratrum minorum S. P. Francisci capucinorum ...ab anno... 1681, quo nempe idem ordo noster a... poloniarum rege Joanne III in inclitum poloniae regnum vocatus et introductus est, conscripti, XVIII wiek
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Archivum Generale Almae Custodiae Polonae Ordinis S. Francisci Capucinorum ab origine ad 1739
wprowadzono: 13.02.2014 15:03 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:03
Arithmetica decimalis et propositiones geometricae, XVII wiek
wprowadzono: 13.02.2014 15:03 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:03
Autentyki od SS. Relikwii znajdujących się w dwu Drewnianych trumienkach za Szkłem, utrzymywanych przez Figury wyobrażające Aniołów umieszczone w kaplicy S. Kajetana w kościele Warszawskim XX. Kapucynów Roku 1856, 1848-1854, połowa XIX w.
wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15
Catalogus defunctorum sacerdotum in crypta nostra Capucinorum Varsaviensium sepultorum, 1763 - 1810 r.
wprowadzono: 13.02.2014 15:03 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:03

1 2 3 4 5 6 7 ... 13