Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chocz (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:54 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1623 r.
 • Restytucja

  1920 - 1957 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 27.10.1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Chocz

Nazwa inna/e: niem. Petersried

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Staszica 6, Chocz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Chocz

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. w rękach franciszkanów, zob.

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1623 r.

Opis:

-  "Pochodzi z fundacji biskupa kujawskiego Andrzeja Lipskiego, który w 1623 sprowadził do Chocza franciszkanów reformatów. Początkowo przynależał do wielkopolskiej prowincji wielkopolskiej świętego Antoniego. Kościół i klasztor pod wezwaniem św. Michała Archanioła, pierwotnie drewniane, zostały wzniesione na nowo jako murowane w latach dwudziestych XVIII w. W latach 1750-1751 rokokowe wyposażenie wnętrza wykonał Józef Eglauer(pięć ołtarzy, ambona z rzeźbą św. Bonawentury na baldachimie, cztery konfesjonały). Klasztor został skasowany ukazem carskim 27 października 1864[2]. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Franciszkan%C3%B3w_w_Choczu)

- Klasztor założył, mianowany do tego celu komisarzem apostolskim, Aleksander z Padwy OFMRef (ok. 1560-1624), przy pomocy o. Benedykta Bułakowskiego i o. Cypriana Gozdeckiego, dzięki poparciu króla Zygmunta III Wazy i kilku biskupów (EK, 1, kol. 340).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data faktycznej kasaty: 27.10.1864 r.
  • Opis:

   - "Zakonnicy powrócili do niego w 1920, włączając go najpierw doprowincji wrocławskiej pw. św. Jadwigi Śląskiej. W związku ze zmianami granic państwowych trzy lata później włączono go do prowincji katowickiej pw. Wniebowzięcia NMP z siedzibą w Katowicach. W latach międzywojennychdwukrotnie przełożonym klasztoru w Choczu był sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki OFM" ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Franciszkan%C3%B3w_w_Choczu)

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1920 - 1957 r.
  • Miejsce: Chocz
  • Opis:

   - W 1959 r. przekazano klasztor siostrom pasterkom (EK, 3, kol. 204).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.9748 17.8686 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Szteinke Janusz, Aleksander z Padwy OFMRef [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, 1973, kol. 340-341