Klasztor:
Misjonarze, Warszawa (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1651 - 1653 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1864 r.
 • Restytucja

  1918 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Warszawa

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia Świętego Krzyża (klasztor misjonarzy), Krakowsie Przedmieście 3, 00-047, Warszawa, tel.: 22 55 68 820, email: swkrzyz.waw@interia.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. Warszawa

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze

Inne przyjęte nazwy polskie: Lazaryści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionis

Skrócona nazwa łacińska: CM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1651 - 1653 r.

Opis:

"Pierwsza grupa misjonarzy została przysłana przez Wincentego a Paulo w listopadzie 1651 r. na życzenie królowej Marii Ludwiki Gonzagi. W jej skład wchodzili księża Lambert aux Couteaux, Wilhelm Desdames, subdiakon Mikołaj Guillot, kleryk Kazimierz Żelazewski, brat Jakub Posny. Królowa wpierw ofiarowała im drewniany domek położony w okolicy św. Krzyża w Warszawie, następnie wystarała się o beneficjum w Sokółce k. Białegostoku, a w 1653 roku - umożliwiła objęcie parafii św. Krzyża w Warszawie. Jednakże rozwinięcie pełnej działalności misjonarskiej było niemożliwe z powodu nieznajomości języka polskiego (koniecznego do przeprowadzania misji), jak również działań wojennych polsko-szwedzkich. Dopiero po 1657 roku rozbudowano Dom świętokrzyski oraz podjęto budowę nowego kościoła św. Krzyża. Pierwotne zamierzenie św. Wincentego wyrażone w cytowanym wyżej liście, prowadzenia seminarium duchownego spełniło się w 1675 roku, kiedy utworzono przy św. Krzyżu seminarium externum (czyli seminarium dla diecezji), zaś w rok później seminarium internum (czyli nowicjat)" , noqy (ob. istniejący) kościół powstał w l. 1682-1693 (dolny)-1696 (górny) (http://www.swkrzyz.pl/index.php/zgromadzenie/poczatki-zgromadzenia-misji)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom macierzysty

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 1864 r.

Restytucja

Restytucje 1773-1914
  • Data: 1918 r.
  • Miejsce: powrót na miejsce, na życzenie kardynała Aleksandra Kakowskiego

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.239246 21.016907 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)