Klasztor:
Kameduli, Warszawa-Bielany (Niepokalane Poczęcie NMP, św. Józef, św. Ambroży) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.05.2017 22:27 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1641 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 01.01.1970 r. Data faktycznej kasaty: 1910 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Warszawa-Bielany

Nazwa w momencie kasaty: Bielany

Nazwa inna/e: na Bielanach; Las Bielański; Warszawa; ros. Беляны (Варшава) [pol. Bielany (Warszawa), ang. Belyany (Varshava)]

Nazwa własna / przyjęta klasztoru: Pustelnia Królewskiej Góry; Mons Regius

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • parafia pw. błogosławionego Edwarda Detkensa spośród 108 męczenników, Dewajtis, Warszawa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. warszawski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół klasztorny - ob. kościół parafialny pw. pw. błogosławionego Edwarda Detkensa spośród 108 męczenników z zabudowań klasztornych zachowane: refektarz, infirmeria, dom gościnny i trzynaście domków pustelniczych - eremów

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kameduli

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae

Skrócona nazwa łacińska: ECMC; ErCam

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, eremickie

Początki

Data fundacji: 1641 r.

Typ fundacji: królewska/książęca

Opis:

fund. króla Władysława IV Wazy

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. płockie

Kraina historyczna: Mazowsze

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: płocka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: erem

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP, św. Józef, św. Ambroży

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 01.01.1970 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1910 r.
  • Opis:

   w 1910 r. zmarł ostatni kameduła bielański

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.296 20.96 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strona domowa:
Strony na temat miejscowości: